УКАЗАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ Печат

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 19.10.2018г. КЛОНЪТ НА БИВШАТА СИБАНК /НА УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА, БЛ. РИЛА 3/, СЕ ПРЕМЕСТВА НА БУЛ.БЪЛГАРИЯ №33

ВНИМАНИЕ! НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ВЕЩИ ЛИЦА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ. СТАРИТЕ IBAN НОМЕРА, СЪДЪРЖАЩИ BUIB ЩЕ БЪДАТ ВАЛИДНИ ДО 31.12.2018г.

 

ВНИМАНИЕ! СЧИТАНО ОТ 09.03.2015г. ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ВЕЩИ ЛИЦА ПО СМЕТКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - КЛОН КЪРДЖАЛИ, /БИВШАТА СИБАНК НА УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА, БЛ.РИЛА 3/

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ ПРИЕМА ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, НАЛОЖЕНИ ОТ СЪДА ГЛОБИ, ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ И КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛА ПО БЕЗКАСОВ ПЪТ, ЧРЕЗ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА И ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛИ

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

1.  ПО ТРАНЗИТНАТА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

ПРИ  „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, КЛОН КЪРДЖАЛИ /БУЛ.БЪЛГАРИЯ №33/:


ТРАНЗИТНА СМЕТКА – ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛО, ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИСИ, СЪДЕБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ И ГЛОБИ

НОВА БАНКОВА СМЕТКА - ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

IBAN: BG61 UBBS 8888 3196 5825 01

BIC: UBBSBGSF

СТАРА БАНКОВА СМЕТКА - ДЪРЖАВНИ ТАКСИ  /ВАЛИДНА ДО 31.12.2018 г./

IBAN: BG41 ВUIB 7897 3196 5825 01

BIC: BUIBBGSF

 

- ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС-ТЕРМИНАЛ,  НАМИРАЩ  СЕ В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ, УЛ.”БУЛАИР” №12

 

2.  ПО НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА НА СЪДА  ПРИ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, КЛОН КЪРДЖАЛИ /БУЛ.БЪЛГАРИЯ №33/:


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА – ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, СВИДЕТЕЛИ И ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НОВА БАНКОВА СМЕТКА - ВЕЩИ ЛИЦА

IBAN: BG79 UBBS 8888 3396 5825 00

BIC: UBBSBGSF

СТАРА БАНКОВА СМЕТКА - ВЕЩИ ЛИЦА  /ВАЛИДНА ДО 31.12.2018 г./

IBAN: BG59 ВUIB 7897 3396 5825 00

BIC: BUIBBGSF

 

- ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС-ТЕРМИНАЛ,  НАМИРАЩ  СЕ В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ, УЛ.”БУЛАИР” №12

 

 

ЗА ПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ УПОМЕНАТИТЕ УСТРОЙСТВА НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА ЗА ПРЕВОД, КОМИСИОННИ ИЛИ ДРУГ ВИД БАНКОВИ ТАКСИ.