СТАНОВИЩЕ ОТ СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ Печат

С Т А Н О В И Щ Е

 

ОТ

 

СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ в електронното издание на 24 rodopi.com от 13.11.2019 г. със заглавие: „Съпругът на кандидатката с преференциите: Партиите предварително си уговориха дяловете“, в частта й относно изявление на г-н З. Е. - съпруг на Ф. Б. З. - жалбоподател по а.д. № 400/2019 г. по описа на Административен съд - Кърджали, образувано по жалба с правно основание чл. 459 от Изборния кодекс, съдържащо твърдения, че в проведеното на 11.11.2019 г. открито съдебно заседание Ф. З. е била атакувана, както и й е бил оказан психически натиск.

Изразяваме своето категорично несъгласие и безпокойство, относно каквито и да са опити, чрез подобни изявления, да бъде внушено в публичното пространство, че при осъществяване на правораздавателната дейност в Административен съд - Кърджали се допуска неравенство и различно третиране на участниците в процеса.

Считаме, че изявлението на г-н Е. формира в обществото погрешни представи, неотговарящи на осъществените по делото от съдебния състав професионални и законосъобразни процесуални действия, изцяло съобразени с въведените от страните в производството релевантни доводи и изявления.

Категорично се противопоставяме на подобни изявления, съдържащи неаргументирани и необосновани квалификации и нападки, без да се посочват конкретни факти и обстоятелства.

 

14.11.2019 г.

гр. Кърджали