ИНТЕРВЮ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМ. СЪД КЪРДЖАЛИ ЗА БНР - РАДИО КЪРДЖАЛИ Печат

Ангел Момчилов: Наблюдава се значително увеличение на делата в Административния съд

 

Ангел Момчилов е роден в Кърджали. Завършва висше юридическо образование и започва като съдия-изпълнител в Районния съд в Момчилград. Минава по йерархическата стълба в  Районния съд в Кърджали - съдия, зам.председател и председател. От ноември 2018 година е председател на Административния съд.

 

Търсим отговори на въпросите за авторитета на съда в обществото, какви са най-често срещаните жалби, които гражданите отправят към Административния съд, има ли много дела, свързани с отчуждаването на земи по трасето на интерконекторната връзка Гърция - България? Кое предизвиква непрекъснатото нарастване на брой на делата и с какъв персонал Административният съд в Кърджали успява да ги разгледа, увеличава ли се доверието в съда от страна на гражданите? Чуйте в звуковия файл отговорите, които даде Ангел Момчилов:

 

Ангел Момчилов: Административен съд – Кърджали обслужва цялата област. В момента правораздават четирима магистрати, т.е. трима съдии и аз като председател. Значително увеличение, и то трайно такова, се наблюдава от 2016 година насам, средно с около 100 дела годишно. Впрочем, такава е тенденцията във всички административни съдилища в страната.

 

Пълният запис от интервюто с Председателя на Административен съд – Кърджали е публикуван на страницата на БНР – Радио Кърджали.