Вторник, 18 Февруари 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
159
302
217

+85
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
461
1579
1597

-18

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 043 598


ПРЕСЦЕНТЪР


СТАНОВИЩЕ ОТ СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ Печат

С Т А Н О В И Щ Е

 

ОТ

 

СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ в електронното издание на 24 rodopi.com от 13.11.2019 г. със заглавие: „Съпругът на кандидатката с преференциите: Партиите предварително си уговориха дяловете“, в частта й относно изявление на г-н З. Е. - съпруг на Ф. Б. З. - жалбоподател по а.д. № 400/2019 г. по описа на Административен съд - Кърджали, образувано по жалба с правно основание чл. 459 от Изборния кодекс, съдържащо твърдения, че в проведеното на 11.11.2019 г. открито съдебно заседание Ф. З. е била атакувана, както и й е бил оказан психически натиск.

Изразяваме своето категорично несъгласие и безпокойство, относно каквито и да са опити, чрез подобни изявления, да бъде внушено в публичното пространство, че при осъществяване на правораздавателната дейност в Административен съд - Кърджали се допуска неравенство и различно третиране на участниците в процеса.

Считаме, че изявлението на г-н Е. формира в обществото погрешни представи, неотговарящи на осъществените по делото от съдебния състав професионални и законосъобразни процесуални действия, изцяло съобразени с въведените от страните в производството релевантни доводи и изявления.

Категорично се противопоставяме на подобни изявления, съдържащи неаргументирани и необосновани квалификации и нападки, без да се посочват конкретни факти и обстоятелства.

 

14.11.2019 г.

гр. Кърджали 
ИНТЕРВЮ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМ. СЪД КЪРДЖАЛИ ЗА БНР - РАДИО КЪРДЖАЛИ Печат

Ангел Момчилов: Наблюдава се значително увеличение на делата в Административния съд

 

Ангел Момчилов е роден в Кърджали. Завършва висше юридическо образование и започва като съдия-изпълнител в Районния съд в Момчилград. Минава по йерархическата стълба в  Районния съд в Кърджали - съдия, зам.председател и председател. От ноември 2018 година е председател на Административния съд.

 

Търсим отговори на въпросите за авторитета на съда в обществото, какви са най-често срещаните жалби, които гражданите отправят към Административния съд, има ли много дела, свързани с отчуждаването на земи по трасето на интерконекторната връзка Гърция - България? Кое предизвиква непрекъснатото нарастване на брой на делата и с какъв персонал Административният съд в Кърджали успява да ги разгледа, увеличава ли се доверието в съда от страна на гражданите? Чуйте в звуковия файл отговорите, които даде Ангел Момчилов:

 

Ангел Момчилов: Административен съд – Кърджали обслужва цялата област. В момента правораздават четирима магистрати, т.е. трима съдии и аз като председател. Значително увеличение, и то трайно такова, се наблюдава от 2016 година насам, средно с около 100 дела годишно. Впрочем, такава е тенденцията във всички административни съдилища в страната.

 

Пълният запис от интервюто с Председателя на Административен съд – Кърджали е публикуван на страницата на БНР – Радио Кърджали.

 

 

 
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ СЕ ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” Печат

 

На 16 април 2019 г., Административен съд – Кърджали

проведе „Ден на отворените врати”

 

В Деня на отворените врати от 10,00 часа – граждани, журналисти от местните медии, представители на адвокатурата и съдебни служители от Районен – Кърджали, посетиха сградата на съда и се запознаха със структурата на Административен съд – Кърджали, със същността и организацията на работата на съдиите и съдебните служители, с възможностите за предоставяне и ползване на съдебно-административните услуги. По време на срещата административният ръководител Ангел Момчилов, разясни пред медиите, видовете разглеждани дела, натовареността на съда според статистически данни, процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове.

В 14.00 часа, съдът бе посетен от деветокласници от СОУ „Отец Паисий” гр. Кърджали с класен ръководител Атанаска Мишонова и Валентина Славеева – преподавател по философия, етика и право.

Председателят на съда посрещна учениците в Съдебна зала № 1 и предвид това, че днешният ден съвпада с навършването на 140 г. от приемането на Търновската Конституция, накратко ги запозна с исторически факти за нея, както и с сега действащата такава. Също така обясни, че този ден е професионален празник на юристите и съдебните служители.

Представители на съда организираха за тях посещение в съдебните зали, регистратурата, деловодството и  служба „Архив” на Административен съд – Кърджали, където съдебните служители нагледно им демонстрираха на компютър достъпът до полезна информация и ползването на електронни услуги от интернет страницата на съда. Беше им предоставена нагледна информация – за структурата  на съда и функциите на звената от специализираната администрация, както и схема за движението на делата в Административен съд – Кърджали.

Учениците присъстваха и на предварително обявеното публично разпределение на съдебни дела, което се състоя в кабинета на Председателя на Административен съд – Кърджали.

Снимки от събитието може да разгледате във фотогалерията на Административен съд – Кърджали.

 

 
Страница 1 от 4

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 13 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали