Четвъртък, 11 Февруари 2016г.

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 


АДВОКАТИ - СЪДЕБЕН РАЙОН КЪРДЖАЛИ Печат

 

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

НА ОСНО­ВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 4

ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА Е ОБНАРОДВАЛ

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ АДВОКАТИ В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 ГОДИНА –

ДВ БР.5/20.01.2015 ГОДИНА

 

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – КЪРДЖАЛИ

 

1.      

Ангел Балинов Текелиев - гр. Кърджали, ул.Републиканска 47; 0361/62118; 0887807045; 0878797782;

2.      

Антоанета Маринова Юрукова – гр.Кърджали, бул.България 49, ет.1, офис 6; 0361/62399; 0898607038;

3.      

Асен Митков Самуилов – гр.Момчилград, ул.Гюмюрджинска 31, х-л Родопи, ет.2, ст.6; 03631/7219; 0879180808;

4.      

Бисер Здравков Милев - гр. Кърджали, търговски комплекс Орфей, партер; 0894634301;

5.      

Бисер Митков Самуилов - гр. Крумовград, ул. Ал. Стамболийски 1; тел: 03641/7166; 0878490774; 0895198739;

6.      

Боил Василев Тодоров – гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски 1, офис 401; 0888819045;

7.      

Васил Иванов Василев /временно преустановил/ – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/6 54 21; 20505; 0888239127;

8.      

Васил Стефанов Хаджикулов – гр. Ардино, ул. Републиканска 3, ет.3, ст.10; 03651/2859; 0887988987;

9.      

Венелина Петкова Милушева – гр. Кърджали, ул. Опълченска, №3; 0888304276;

10.  

Венцислав Стойчев Янев – гр. Кърджали, бул. България 47, ет. 3, офис 32; 0361/62676; 27646; 0888302857;

11.  

Веселин Иванов Зидаров – гр. Кърджали, ул. Отец Паисий, бл.17, вх.А, ап.15; 0361/63945; 0885665753;

12.  

Веска Стойчева Пулева – гр. Кърджали, ул. Републиканска 43; 0361/61276; 24327; 0898661235;

13.  

Владимир Христов Радичев – гр. Кърджали, бул.България 47, офис 20; 0886655626;

14.  

Георги Иванов Георгиев – гр. Кърджали, бул. Сан Стефано, вх.А, ап.3; 0361/64204; 20200; 0888202224;

15.  

Георги Иванов Трендафилов – гр. Крумовград, ж.к. Дружба, бл.2, вх.Б, ет.4, ап.25; 03641/3789; 0898727054;

16.  

Георги Кузманов Белев – гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, ул. Ангел Кънчев №22; 0361/45254; 84031; 0886602323;

17.  

Гергана Симеонова Хаджипантелеева – гр. Кърджали, ул. Васил Априлов, бл. ИТР, ет.3, ап.7; 0361/28644; 0897894654;

18.  

Димитрина Йорданова Георгиева – гр. Кърджали, ул. Беласица 23, 0361/37412; 0888506702;

19.  

Димитрия Драганова Василева – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42, ет.1; 0361/38024; 0887460298;

20.  

Димитър Желязков Коленцов – гр. Кърджали, жк. Възрожденци, бл.95, вх.Б, ап.29; 0888422633;

21.  

Димитър Илиев Димитров – гр. Кърджали, бл. Простор 4, ап.1; 0361/26362; 0888062085; 0878728456;

22.  

Димитър Колев Шереметев – гр. Кърджали, комплекс Орфей, ет.3, офис 34; 0884549889;

23.  

Димитър Миланов Хаджиев – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 38; 0888957624;

24.  

Димитър Христов Чакъров – гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет.1; 0361/20402; 0878446490;

25.  

Динчер Фикрет Хабиб – гр. Момчилград, ул. Капитан Петко Войвода 21, вх.Г, ет.2, ап.47; 03631/6110;

26.  

Дойчо Стефанов Гелимачев – гр. Момчилград, читалище „Нов живот”; 0887989173;

27.  

Елена Димова Налбантова – гр.Кърджали, комплекс Оргей, бл.А, офис 4; 0889903027;

28.  

Елисавета Минкова Пенчева – гр.Кърджали, ул. Калоян 9; 0361/58881; 0887808812;

29.  

Здравко Делчев Ленков - гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/85742; 0889000642;

30.  

Здравко Николаев Шопов - гр. Кърджали, жк.Възрожденци, бл.22, вх.Ж, ет.3, ап.140; 0896824584;

31.  

Иван Василев Василев /временно преустановил/ – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/20153; 0899037369; 0878311682;

32.  

Ивана Петрова Бръмбарова - гр. Кърджали, комплекс Орфей, ет. 2, офис 2; 0361/62676; 0888954507;

33.  

Илчо Атанасов Колев – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, ет. 2; 0361/65474; 0889710212;

34.  

Кирил Димов Кирев – гр. Кърджали, бул. Булаир 12, вх.1, ап.12; 0361/20871; 0887318771;

35.  

Кирилка Петкова Петкова – гр. Кърджали, ул. Булаир 35, ет.2, ст.207; 0361/62821; 0887210708; 0878210736;

36.  

Костадин Вълков Карамитрев – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 23; 03631/4037; 4107; 0887338561;

37.  

Кунка Иванова Терзиева – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, ет. 2; 0361/65484; 0887523466;

38.  

Лазар Михайлов Базлянков – гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет. 1; 0361/62332; 0887303558;

39.  

Мария Найденова Чилова – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 40А, ет. 1; 03631/4279; 0361 / 34106; 0896749122;

40.  

Милена Димова Караманолова – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0888313468;

41.  

Михаил Петков Стамов – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0887737719;

42.  

Мустафа Байрямали Хасан – гр. Кърджали, ул. Омуртаг 36, бл. Център, ап. 2; 0361/29700; 0888779526;

43.  

Мухидин Изет Шабан – гр. Кърджали, бул. България 22, ет.2, ст.15; 0361/61334; 39460; 0888427253;

44.  

Наталия Костадинова Пачилова – гр. Кърджали, ул. В. Априлов, бл. ИТР, вх.Б, ап.22; 0361/64080; 38224; 0888832210;

45.  

Наско Христов Стоянов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 75, ап.37; 0361/65355; 20507; 0878172196;

46.  

Николай Вълчев Маргаритов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 73, бл. Арда, вх.Б, ап.19; 0361/64544; 30090; 0888870254;

47.  

Николай Иванов Карабозов – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0887627925;

48.  

Павел Богомилов Гатев – с. Горско Дюлево, ул. Гюмюрджинска 37А; 0878597725;

49.  

Паньо Русев Вълчев – гр. Кърджали, ул. Отец Паисий, бл.2, вх.А; 0361/28247; 0887848949;

50.  

Радко Йорданов Хаджиев – гр. Момчилград, ул. Георги Бенковски 96; 03631/3353, 0887907738;

51.  

Радослав Христов Караманолов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0878173909;

52.  

Райчо Александров Райчев – гр. Кърджали, бл. Булаир, вх.А, ап.1; 0361/26020; 21338; 61712; 0888258000;

53.  

Станимир Делчев Сталев – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0882494128;

54.  

Страхил Йорданов Алексиев – гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет.1, ст.1; 0361/62592; 34083; 0888229781;

55.  

Сунай Фаик Мехмед – гр. Кърджали, бул. Беломорски 75, бл.Марица, вх.А, ет.1, офис 3; 0898766936;

56.  

Съби Милчев Узунов – гр. Ардино; ул. Търговска 12; 0889200478;

57.  

Теодора Георгиева Белева – гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, ул. Ангел Кънчев № 22; 0361/45256; 0898687057;

58.  

Тодор Павлов Иванов – гр. Кърджали, бул. България 41, ет.5, ст.519; 0361/65064; 0878569200;

59.  

Филиз Селяхидинова Рюстемова – гр. Кърджали, бул. България 47, ет.2, офис №9; 0887357796;

60.  

Христо Анастасов Караманолов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/28655; 0878177376;

61.  

Христо Божидаров Кавракиров – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0361/22069; 0899869157; 0882966468;

 

 

Младши адвокати от Адвокатска колегия – Кърджали

 

62.  

Айлин Зекерие Мехмедова – гр. Момчилград, кв.11, бл.12, вх.В, ет.5, ап.42; 0888465937;

63.  

Валентина Михайлова Топалова – гр. Кърджали, бул. Беломорски 58, вх.Б, ет.1, ап.1; 0885063949;

64.  

Диана Иванова Саръева – гр. Кърджали, бул. Беломорски 58, вх.Б, ет.1, ап.1; 0886158580;

65.  

Емил Огнянов Чолаков – гр. Крумовград, ул. Никола Вапцаров 10; 0887594395;

 

 

 

 

Технически сътрудник на Адвокатска колегия – Кърджали:

тел. 0361/62536

 

Последна промяна от Сряда, 21 Януари 2015г. 16:30ч.
 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
620
474
414

+60
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1862
3407
2865

+542

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 1 181 437

СТАТИСТИКА

В момента има 26 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали