Сряда, 12 Май 2021г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
60
678
854

-176
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1592
4675
4504

+171

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 213 418


КОМПЕТЕНТНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ Печат

 

Административен съд Кърджали е част от системата на регионалните административни съдилища на Република България, в чиято компетентност влизат следните правомощия:

  • издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
  • обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по АПК;
  • предоставяне на защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията;
  • предоставяне на защита срещу незаконно принудително изпълнение;
  • присъждане на обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
  • присъждане на обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
  • обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
  • установяване неистинността на административните актове по този кодекс;
  • установяване съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато е налице интерес от това и не е предвиден друг ред за правна защита.
Последна промяна от Вторник, 24 Юни 2008г. 21:56ч.
 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 22 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали