Четвъртък, 28 Май 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
75
305
254

+51
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
819
1479
1544

-65

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 067 157


СТАНОВИЩЕ ОТ СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ Печат

С Т А Н О В И Щ Е

 

ОТ

 

СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ в електронното издание на 24 rodopi.com от 13.11.2019 г. със заглавие: „Съпругът на кандидатката с преференциите: Партиите предварително си уговориха дяловете“, в частта й относно изявление на г-н З. Е. - съпруг на Ф. Б. З. - жалбоподател по а.д. № 400/2019 г. по описа на Административен съд - Кърджали, образувано по жалба с правно основание чл. 459 от Изборния кодекс, съдържащо твърдения, че в проведеното на 11.11.2019 г. открито съдебно заседание Ф. З. е била атакувана, както и й е бил оказан психически натиск.

Изразяваме своето категорично несъгласие и безпокойство, относно каквито и да са опити, чрез подобни изявления, да бъде внушено в публичното пространство, че при осъществяване на правораздавателната дейност в Административен съд - Кърджали се допуска неравенство и различно третиране на участниците в процеса.

Считаме, че изявлението на г-н Е. формира в обществото погрешни представи, неотговарящи на осъществените по делото от съдебния състав професионални и законосъобразни процесуални действия, изцяло съобразени с въведените от страните в производството релевантни доводи и изявления.

Категорично се противопоставяме на подобни изявления, съдържащи неаргументирани и необосновани квалификации и нападки, без да се посочват конкретни факти и обстоятелства.

 

14.11.2019 г.

гр. Кърджали 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 9 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали