Събота, 11 Юли 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
70
295
286

+9
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1594
2038
1920

+118

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 078 634


БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Печат

 

БЮДЖЕТ

на Административен съд – Кърджали,

утвърден с решение по протокол № 2

от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет,

проведено на 24 януари 2019 година

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Административен съд Кърджали

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2019г.

Разходи общо

767131

Вт.ч

 

Заплати и възнаграждения за персонала

523948

Други възнаграждения и плащания за персонала

45600

Осигурителни вноски

149499

Издръжка

47884

Платени данъци,такси и адм.санкции

200

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

 

Бюджетът на Административен съд – Кърджали е публикуван в изпълнение на чл.56, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година.

 

 

 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 7 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали